PODLASKI TURNIEJ WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN (Grajewo – 29.10.2023r)

  • Reading time:Ten tekst przeczytasz w 4 min
You are currently viewing PODLASKI TURNIEJ WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN (Grajewo – 29.10.2023r)

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXIV PODLASKI TURNIEJ WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN (Grajewo – 29.10.2023r)

1. CEL IMPREZY
– promocja Miasta Grajewo;
– wyłonienie najlepszych weteranów tenisa stołowego w kategorii kobiet i mężczyzn;
– popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Miasta Grajewo i województwa podlaskiego .

2. ORGANIZATOR
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie.
– Burmistrz Miasta Grajewo.

3. UCZESTNICTWO
Turniej zostanie rozegrany wśród kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych :
KOBIETY
I – 35 lat i powyżej /urodzone w 1988 roku i starsze/
MĘŻCZYŹNI
I – kategoria 40-49 lat /urodzeni w latach 1983 – 1974/
II – kategoria 50- 59 lat /urodzeni w latach 1973 – 1964/
III – kategoria 60- 69 lat /urodzeni w latach 1963 – 1954/
IV – kategoria 70 lat i więcej
V – kategoria OPEN prawo gry mają wszyscy chętni, również zawodniczki i zawodnicy kategorii młodzieżowych.
UWAGA: zawodniczka, zawodnik ma prawo gry tylko w jednej
z wyżej wymienionych kategorii.
VI – kategoria: gry deblowe. Pary deblowe mogą tworzyć się z zawodniczek i zawodników dowolnie z poszczególnych kategorii.

4. TERMIN, miejsce, program:
XXIV Podlaski Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym odbędzie się 29.10.2023 roku /niedziela/ w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie przy ulicy Strażackiej 2 z np. porządkiem :
– godz. 9.00- 9,45 – zgłoszenie się i potwierdzanie uczestnictwa
– godz. 9.45 – losowanie
– godz. 10.00 – rozpoczęcie turnieju
– w przerwach między pojedynkami spotkania integracyjne przy kawie i ciastku

5. SYSTEM ROZGRYWEK
Pucharowy do dwóch porażek lub grupowy, uzależniony od liczby startujących w danej kategorii wiekowej /decyzja sędziego głównego, pojedynki do 3 wygranych setów, sety do 11 punktów . Obowiązują przepisy PZTS. Finał zamknięty z prawej strony tabel turniejowych a z lewej strony gry o wyłonienie miejsca III,IV,V,VI – miejsc nagradzanych.

6. NAGRODY
Za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają: statuetki i nagrody rzeczowe; za miejsca 4-6 statuetki; w grze deblowej za zajęcie miejsc 1-3 statuetki.

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne z podaniem imienia i nazwiska , daty urodzenia w terminie do:
– 25.10.2023roku do godz. 15.30
– zgłoszenia telefoniczne (86) 261- 11-34 wew.23

8. SPRAWY FINANSOWE
Wpisowe do turnieju wynosi 30,00- zł od zawodniczki/ka.

9. SPRAWY RÓŻNE
Wszelkie kwestie sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga organizator i sędzia główny. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników od NW oraz przedmioty pozostawione w pomieszczeniach obiektu. Startujących obowiązuje strój sportowy

Informacje o turnieju pod telefonem:
792 437 235 lub (86) 261- 11- 34 wew.23

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/3 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie przy ul. Strażacka 2, tel. 86 261-11-34 mail; biuro@mosirgrajewo.pl
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail iodo@ecrklex.pl ;
3) dane osobowe uczestnika zawodów przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami danych osobowych uczestnika zawodów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe uczestnika zawodów przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.