Turniej tenisa stołowego – VII Memoriał im. Edmunda Mackiewicza (Sokółka, 22.10.2023)

  • Reading time:Ten tekst przeczytasz w 2 min
You are currently viewing Turniej tenisa stołowego – VII Memoriał im. Edmunda Mackiewicza (Sokółka, 22.10.2023)

1. Cel:

– Uczczenie pamięci wieloletniego działacza tenisa stołowego Edmunda Mackiewicza
– Wyłonienie najlepszych zawodników
– Promocja tenisa stołowego w regionie
– Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej

2. Organizatorzy:

– Sokólski Klub Tenisa Stołowego
– Fundacja Polska360
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce

3. Termin i miejsce:

22.10.2023 r., hala sportowa w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, ul. Szkolna 2. Początek gier od godz. 10.00 zgodnie z kategoriami.

4. Kategorie:

I kategoria – OPEN wspólna dla wszystkich – godz. 10.00
II kategoria – mężczyźni 56 lat i więcej – godz. 12.00
III kategoria – OPEN kobiet – 10.00
IV kategoria – OPEN DEBLE – wspólna dla wszystkich

5. System gier:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZTS. Finał zamknięty. Mecze do trzech wygranych setów. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek.

6. Nagrody:

a) Kategoria I i II
Miejsca 1-6 – puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe
b) Kategoria III, IV
Miejsca 1-3 – puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe

7. Wpisowe do turnieju:

Kategoria I, II, III – 15,00 zł
OPEN DEBLE – 5,00 zł od osoby

8. Postanowienia końcowe:

Sponsorzy: Fundacja Polska360, SKTS Sokółka

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane w dniu zawodów.
Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy (koszulka i spodenki oraz halowe obuwie sportowe).
Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator.
Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
Udział w zawodach przewidziany jest dla zawodników amatorskich i występujących maksymalnie w drugiej lidze.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

Telefony kontaktowe:

Krzysztof Lubecki 502-556-059, Karol Żukowski 510-612-129