Biuro POZTS

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:

Białystok, ul. Sobieskiego 24, 15-014 Polska
NIP: 966-16-87-263
REGON: 052025407
Bank Pekao S.A. o/Białystok 16 1240 1154 1111 0000 2149 9593

Kontakt do POZTS:

E-mail: podlaski@pzts.pl
Tel. +48 607 310 640 Krzysztof Kurlenda

Wszelkie informacje mające pojawić się na stronie internetowej POZTS prosimy zgłaszać na adres e-mail: podlaski@pzts.pl