Zarząd Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
na lata 2021- 2025:

1. Piotr Anchim – Prezes Zarządu
2. Andrzej Michalski – Wiceprezes ds. organizacyjnych
3. Piotr Zdzienicki – Wiceprezes ds. sportowych
4. Radosław Połubiński – Sekretarz
5. Mateusz Lewczuk – Skarbnik
6. Marcin Klejna – Członek Zarządu
7. Magdalena Sepczyńska – Członek Zarządu
8. Weronika Łuba – Arnista – Członek Zarządu
9. Jerzy Mazur – Członek Zarządu
10. Rafał Marczykowski – Członek Zarządu
11. Paweł Piszczatowski – Członek Zarządu