III Otwarte Mistrzostwa Kolna w Tenisie Stołowym (23-24.03.2024, Kolno)

  • Reading time:Ten tekst przeczytasz w 3 min
You are currently viewing III Otwarte Mistrzostwa Kolna w Tenisie Stołowym (23-24.03.2024, Kolno)

III Otwarte Mistrzostwa  Kolna w Tenisie Stołowym „o Puchar  Jana z Kolna”

 

Cel i zadania:
– popularyzacja tenisa stołowego,
– organizowanie aktywnego uczestniczenia w turnieju dzieciom i młodzieży oraz dorosłym z miasta, powiatu, gminy Kolno, województwa i kraju.
– integracja zawodników  z miasta Kolno i makroregionu 
– realizacja i doskonalenie własnych pasji
– promocja miasta Kolno     
Organizator:
– UKS KOKiS,
– Miasto Kolno,
Miejsce imprezy:
– Hala Sportowa w Kolnie przy ulicy Marii Dąbrowskiej 4 w dniach 23-24.03.2024 r. od godziny 09:00.
Program i kategorie wiekowe:
Potwierdzenie udziału w turnieju 23 i 24.03. od godziny 9:00 do 9:45.                                                                                          Weryfikacja i ustalanie gier na tabelach turniejowych 9:45 do 10:00.
Uroczyste rozpoczęcie i otwarcie turnieju  godz. 10:00
23.03.2023 (sobota )
– klasy I-III szkoły podstawowe (dziewczęta/chłopcy),
– klasy IV-VI szkoły podstawowe (dziewczęta/chłopcy)
– klasy VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe (dziewczęta/chłopcy)
24.03.2023 (niedziela )
– open (kobiety/ mężczyźni) bez ograniczeń wiekowych
– open debel (mogą wystąpić pary mieszane)
– „Kolniak” (kobiety / mężczyźni zamieszkujący w Kolnie i powiecie kolneńskim)
–  w przerwach spotkania zawodników przy herbacie i kawie + ciepły posiłek
Udział:
Uczestnicy zawodów muszą posiadać i okazać organizatorom dokument tożsamości ze zdjęciem. W czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo miękkie obuwie zmienne. Zabrania się startu w obuwiu z czarnymi podeszwami. Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy indywidualnie do uczestników.
Wpisowe:
– 20 zł. osoby dorosłe, -10 zł. dzieci i młodzież / dzieci i młodzież z miasta  Kolna  i powiatu kolneńskiego nie wnoszą wpisowego.
Zgłoszenia:
Uczestników zgłaszać w kasie obiektów sportowych osobiście lub telefonicznie nr tel.  602 112 424 lub sekretariat KOKiS nr tel. 86 278 2221 lub maila sekretariat@kokiskolno.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą do 21.03.2024 r. do godz. 2200, ostateczne zgłoszenie zawodnika w dniu turnieju najpózniej do 9:30.
Sposób przeprowadzenia zawodów :
Zawody przeprowadzane będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS. 
Organizator planuje przeprowadzić turniej systemem pucharowym „ do dwóch przegranych pojedynków” lub mieszanym w zależności od liczby startujących, gry prowadzone będą do trzech zwycięskich setów, set do 11 punktów. Finał zamknięty z lewej strony gra o trzecie miejsce. 
Sędziowie:
Organizator zabezpiecza sędziego głównego i sekretarza, którzy prowadzą tabele turniejowe oraz nadzorują przebieg zawodów. Spotkania przy stołach prowadzą zawodnicy wyznaczeni przez sędziego głównego lub sekretarza.
Nagrody:
Za zajęcie I -III  statuetki, nagrody rzeczowe oraz  dyplomy do szóstego miejsca w każdej kategorii wiekowej.
Przepisy końcowe:
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należeć będzie do Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora.