Informacja z posiedzenia Zarządu POZTS w dniu 19.05.2021 w Białymstoku

W ubiegłym tygodniu odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu POZTS, które miało na celu przygotowanie do rozgrywek wojewódzkich w sezonie 2020/2021 oraz dokończenie rozgrywek z sezonu 2019/2020. Poniżej przedstawiamy Państwu ustalenia z zorganizowanego zebrania. 

Więcej informacji podsumowujących spotkanie poniżej:

 

Informacja z posiedzenia Zarządu POZTS w dniu 19.05.2021r.

  1. Ustalono termin turnieju o mistrzostwo II ligi kobiet – 12.06.2021r. godz. 11.00 – ZSR ul. Suchowolca 26 (mała sala)

  2. Podjęto decyzję o dokończeniu rozgrywek II ligi mężczyzn – zasady dokończenie przekazano zainteresowanym drużynom

  3. Ustalono wstępnie termin Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczy POZTS – 29.08.2021r. niedziela godz. 11.00

  4. Ustalono zasady przydziału mandatów klubom na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy POZTS

  5. Omówiono organizację Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików – 05.06.2021 Białystok

  6. Zapoznano się z zasadami rozdziału środków finansowych dla POZTS z dotacji Urzędu Marszałkowskiego

  7. Omówiono stan przygotowań kadr wojewódzkich młodzików, kadetów, juniorów, młodzieżowców do akcji szkoleniowych w okresie wakacji.