Informacja z posiedzenia Zarządu POZTS w dniu 13.11.2019 w Białymstoku

W dniu 13.11.2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu POZTS w sezonie 2019/2020. Zarząd podjął podczas jego trwania wiążące decyzje dotyczące obecnego funkcjonowania POZTS. Poniżej przedstawiamy Państwu ustalenia z ostatniego zebrania. 

Pełna informacja z posiedzenia Zarządu