Sprawozdanie finansowe POZTS za okres 13.06.2017 - 12.06.2018

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego sporządził dokumenty finansowe za rok 2017:
1. Bilans na dzień 31.12.2017 r. (w załączeniu 1)
2. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2017 r. (w załączeniu 2)
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2017 (w załączeniu 3)

STAN FINANSÓW na dzień 31.03.2018r.
Środki w formie gotówkowej – 1338,67,06 zł
Środki na rachunku bankowym – 7754,50 zł

 DOTACJA Podlaskiej Federacji Sportu dla POZTS na rok 2018 – 10 200 zł
z przeznaczeniem na :
- wyżywienie i zakwaterowanie podczas GP juniorów i MP juniorów
- opłata wpisowego podczas MP juniorów
- zakup medali, pucharów i nagród rzeczowych na MW w kat. młodzieżowych

Aby wykorzystać przyznaną dotację musimy wykazać środki własne w wysokości 3000 zł
W II półroczu 2018r do wykorzystania pozostało 3080 zł, dotacji plus 598 zł środki własne.

Załącznik 1,

Załącznik 2,

Załącznik 3.