Podziękowania za pomoc w organizacji indywidualnych mistrzostw szkół!

Pragnę złożyć gorące podziękowanie wszystkim osobom, które brały czynny udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady województwa podlaskiego w tenisie stołowym w 2019 r. Jest to największa impreza tenisa stołowego rozgrywana w naszym województwie. W tym roku w półfinałach i finałach wzięło w niej udział 526 zawodników ze 125 szkół.

Mamy ogromną satysfakcję, że potrafiliśmy przeprowadzić imprezę tej rangi „własnymi siłami”. W tym miejscu składam słowa podziękowania gospodarzom turniejów półfinałowych i finałowych.

Pani Ewie Rzemienieckiej – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym, Panu Jarosławowi Jankowskiemu – dyrektorowi Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, Pani Jolancie Kossakowskiej – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, Panu Jerzy Sienkiewiczowi – dyrektorowi Zespołu Szkół w Suchowoli, Panu Tomaszowi Blecharczykowi – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku.

Turnieje nie mogłyby się odbyć gdyby nie bezinteresowna pomoc w ich przeprowadzeniu licznej rzeszy wolontariuszy pracujących bezpośrednio przy ich organizacji .

Dziękuję:

Bartkowi Zawadzkiemu, Markowi Jamiołkowskiemu, Zdzisławowi Dziewiątkowskiemu, Jolancie Bernatowicz, Annie Pośpiech, Zbigniewowi Piszczatowskiemu, Andrzejowi Rogińskiemu, Grzegorzowi Ostrowskiemu, Bogusławowi Bielińskiemu, Wacławowi Tarnackiemu, Magdzie Sepczyńskiej, Maciejowi Garleyowi, Maksymilianowi Kulpa, Zuzannie Jasińskiej i Dominice Kulikowskiej

Podziękowania kieruję do sponsora Igrzysk Młodzieży Szkolnej - Pana Andrzeja Michalskiego – prezesa Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem, którego firma ufundowała nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w postaci sprzętu sportowego.

Turnieje były dla nas kolejnym ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i sportowym, a jednocześnie pozytywną promocją tenisa stołowego. 

                              Dziękuję

                                        Jerzy Mazur

                                        Prezes POZTS w Białymstoku