Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy"

W imieniu Ministerstwa Sportu i Turystyki zachęcamy do składania wniosków w dodatkowym naborze w ramach Programu "Szkolny Klub Sportowy". Kwota do rozdysponowania w naborze: 1 032 763,60 zł.

Wnioski w ramach dodatkowego naboru należy składać do dnia 29 sierpnia 2018 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 14 września 2018 r.

Program „Szkolny Klub Sportowy” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18 grudnia 2017 roku, link: www.bit.ly/2MYy0O0