Oferty Szkoleniowe POZTS - Barcin i Frysztak

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w okresie wakacji 2018 r. będzie współorganizatorem dwóch obozów szkoleniowych tenisa stołowego. W obu tych obozach uczestnikami będą członkowie kadry wojewódzkiej młodzików oraz wszyscy chętni z poza tej kadry. W programie obozów są 2 razy dziennie treningi techniczno-taktyczne tenisa stołowego oraz trening ogólnorozwojowy. Sparingpartnerami będą zawodnicy I i II ligi. W czasie wolnym – korzystanie z basenu, boisk, wycieczki. Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela p. Tadeusz Zdzienicki – tel. 692 614 004

I obóz - Frysztak k/Rzeszowa w dniach 29.07- 05.08. 2018 r. Odpłatność – 800 zł.

II obóz - Barcin woj. kujawsko-pomorskie w dniach 18.08 – 28.08.2018 r. Odpłatność – 900 zł.

Potwierdzenie udziału wraz z opłata za obóz: Frysztak – do 10.07.2018 r. Barcin – do 01.08.2018 r.

Wpłaty za obóz – przelewem, POZTS w Białymstoku, 15-014 Białystok ul. Sobieskiego 24, Nr konta - 16 1240 1154 1111 0000 2149 9593. Wystawiamy rachunki.

Uczestnicy zobowiązani posiadać aktualne badania lekarskie, wypełnione oświadczenia rodziców/druk w załączeniu/profesjonalny i dobrej jakości sprzęt sportowy.

Załączniki:

- oferta w miejscowości Frysztak

- oferta w miejscowości Barcin

- druk oświadczenia rodziców

- karta zgłoszeniowa