II Grand Prix Podlasia - Białystok, 22.12.2019 r. - komunikat

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zaprasza wszystkich chętnych do udziału w II GRAND PRIX PODLASIA w tenisie stołowym. Turniej prowadzony będzie dla dwóch kategorii wiekowych: Open – 35-55 lat (rocznik 1985 – 1965), Open – powyżej 55 lat (rocznik 1964 i starsi). W sezonie 2019/2020 będzie to już 2 turniej z całego cyklu. Zawody zostaną rozegrane 22.12.2019 r. (niedziela) godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku na ul. Armii Krajowej 32.

Prawo startu maja zawodnicy z licencjami i bez licencji. Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł, a każdy ze startujących ma zapewnione minimum 4 gry.

Komunikat organizacyjny II turnieju