I Grand Prix Podlasia - Dobrzyniewo Duże, 23.11.2019 r. - komunikat

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zaprasza wszystkich chętnych do udziału w GRAND PRIX PODLASIA w tenisie stołowym. Turnieje prowadzone będą dla dwóch kategorii wiekowych: Open – 35-55 lat (rocznik 1985 – 1965), Open – powyżej 55 lat (rocznik 1964 i starsi). W sezonie 2019/2020 planujemy rozegranie 4 takich turniejów.
I GRAND PRIX PODLASIA - 23.11.2019 r. – Dobrzyniewo Duże
II GRAND PRIX PODLASIA – 22.12.2019 r. – Białystok SP 49
III GRAND PRIX PODLASIA – termin i miejsce do ustalenia
IV GRAND PRIX PODLASIA – termin i miejsce do ustalenia
Prowadzona będzie klasyfikacja zawodników, a do końcowego rankingu zaliczane będą 3 najlepsze rezultaty. Trzej najlepsi zawodnicy po 4 turniejach w każdej z kategorii otrzymają bony towarowe: I miejsce – 300 zł, II miejsce – 250 zł, III miejsce – 150 zł. System gier - do 2 przegranych z prawej finał zamknięty, z lewej z grą o 3 miejsce. Rozstawienie w I GPP wg wyników z ubiegłego sezonu. Prawo startu maja zawodnicy z licencjami i bez licencji. Wpisowe do turnieju – 20 zł. Każdy ze startujących rozegra minimum 4 gry.

Komunikat organizacyjny I turnieju