XXI Podlaski Turniej Weteranów - Grajewo, 28.04.2019 r. - komunikat

XXI Podlaski Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym odbędzie się 28 kwietnia 2019 roku w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie przy ulicy Strażackiej 2. Jednocześnie z turniejem głównym rozegrany zostanie „Turniej Najlepszy Weteran Miasta Grajewo ”. 

Turniej weteranów zaplanowany jest w jednej kategorii kobiet oraz w czterech kategoriach męskich (40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, powyżej 70 lat). Każdy uczestnik powinien posiadać dokument potwierdzający wiek. Zgłoszenia imienne z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia w terminie do 25 kwietnia 2019 roku (zgłoszenia telefoniczne (86) 261- 11-34, wew. 23). Wpisowe wynosi 30 zł.

Komunikat organizacyjny