Sprawozdawczy Walny Zjazd POZTS - Białystok, 13.06.2018 r. - informacja

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Białymstoku uprzejmie informuje, że Sprawozdawczy Walny Zjazd POZTS odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 31 w Białymstoku, ul. Żurawia 12 w dniu 13.06.2018 r. (środa).

godz. 17.00 – I termin
godz.17.15– II termin


Jerzy Mazur – prezes POZTS