Informacja z Walnego Zgromadzenia Delegatów i Posiedzenia Zarządu POZTS

W poniedziałek 29 sierpnia o godzinie 16:15 miało miejsce Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS. Zgromadzenie ze względu na dyspozycyjność uczestników odbyło się w drugim terminie. Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzili sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2021. Bezpośrednio po obradach Zgromadzenia Walnego odbyło się spotkanie Zarządu. Poruszono na nim następujące sprawy:

 

  • kalendarz na pierwszą część sezonu 2022/2023
  • wprowadzenie składek członkowskich dla klubów
  • informacja o sprzęcie po OOM
  • organizacja zawodów we współpracy z SZS
  • zaległości finansowe klubów wobec POZTS
  • zapisy do II Ligi kobiet i mężczyzn
  • regulamin rozgrywek
  • obowiązki sekretarza POZTS
  • wyjazd na Pingpongowy Narodowy

Poniżej przedstawiamy uchwały Zgromadzenia Walnego i Zarządu POZTS:

UCHWAŁA nr 1/2022 WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW z dnia 29 sierpnia 2022
UCHWAŁA nr 5/2022 ZARZĄDU PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 29 sierpnia 2022
UCHWAŁA nr 6/2022 ZARZĄDU PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 29 sierpnia 2022
UCHWAŁA nr 7/2022 ZARZĄDU PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 29 sierpnia 2022