Otwarty Turniej "Dzień Dziecka z tenisem stołowym" Pisanica 2022

Zapraszamy chętne dzieci ze szkół podstawowych na turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się w Pisanicy 4 czerwca 2022 roku. Kategorie: od zerówki do kadeta. Szczegóły poniżej

 

 

 

 

 


1. Cel
- popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży
- integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk
- spędzenie czasu wolnego na sportowo
- promocja Pisanicy i gminy Kalinowo

2. Organizator
- LUKS ABC „Żak” Pisanica
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy

3. Miejsce
- sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Pisanicy

4. Termin i kategorie
4.06. 2022r (sobota)
– kategoria zerówka (ur.2015 i mł.) - początek gier od 10.00
– kategoria skrzat (ur.2013-2014) - początek gier od 10.00
– kategoria żak (ur.2011-2012) - początek gier od 10.00
– kategoria młodzik (ur.2009-2010) - początek gier od 12.00 *
– kategoria kadet (ur.2007-2008) - początek gier od 13.00 *

5. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZTS z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców. System: uzależniony od ilości uczestników.

6. Warunki uczestnictwa
Prawo startu mają wszyscy chętni posiadający strój sportowy, zmienne obuwie (jasna podeszwa) oraz własny sprzęt sportowy.

7. Nagrody
Za I miejsce - puchar, za II i III - medale ; dyplomy za miejsca I-IV.

8. Wpisowe: 10 zł
9. Uwagi
- zgłoszenia w dniu zawodów od godziny 9.00
- za zagubione rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności
- sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów

* Rozpoczęcie gier może ulec zmianie( może być opóźnione)

Organizatorzy
Zbigniew Bobryk tel. kom. 605 689 279
Martyna Haponik

Serdecznie zapraszamy!