IV MEMORIAŁ IM.PIOTRA DAWIDA PUCHLIKA W TENISIE STOŁOWYM POD PATRONATEM WÓJTA GMINY SZYPLISZKI

IV MEMORIAŁ IM.PIOTRA DAWIDA PUCHLIKA W TENISIE STOŁOWYM POD PATRONATEM WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,,Sport wszystkich dzieci"


I. Cel
- popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży
- integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk
- spędzenie czasu wolnego na sportowo
- promocja Słobódki i gminy Szypliszki

II. Organizatorzy:
- Fundacja im. Wojciecha Fortuny
- Urząd Gminy Szypliszki
- Szkoła Podstawowa w Słobódce

III. Miejsce:
- Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Słobódce

III. Termin i kategorie
10.06.2022r (piątek)
- Kategoria zerówka (ur.2015 i młodsi) -początek gier od 10.00
- Kategoria skrzat (ur.2013-2014) -początek gier od 10:00
- Kategoria żak (ur.2011-2012) -początek gier od 10:00
- Kategoria młodzik (ur.2009-2010) -początek gier od 11:00
- Kategoria kadet (ur.2007-2008) -początek gier od 12:00
Możliwość zapisania się tylko do jednej kategorii.
11.06.2022r (piątek)
- Kategoria szkoły średnie (ur.2003-2006) -początek gier od 10:00
- Kategoria Open -początek gier od 11:00
- gry podwójne -po zakończeniu kat. Open
Możliwość zapisania się do każdej kategorii.
Zapisy: W dniu turnieju, 30 min przed rozpoczęciem kategorii.

IV. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZTS z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców. System: do dwóch przegranych lub każdy z każdym (w zależności od ilości uczestników). Mecz do trzech wygranych setów. Set do 11. Piłeczki plastikowe.

V. Warunki uczestnictwa
Prawo startu mają wszyscy chętni posiadający strój sportowy, zmienne obuwie (jasna podeszwa) oraz własny sprzęt sportowy.

VI. Nagrody:
Za miejsca I-III medale, I-VI dyplomy, nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Szypliszki.

VII Sprawy różne:
- koszty organizacyjne pokrywa organizator, dojazd na koszt własny,
- prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora,
- wszyscy uczestnicy winni posiadać ubezpieczenie NW,
- uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży , uszkodzenia lub zagubienia sprzętu przez uczestników.

Organizatorzy
Wojciech Słowikowski tel. 500 370 737
Jakub Barszczewski tel. 784 306 198

Serdecznie zapraszamy!