Zapraszamy na turniej do Sokółki- 24.04.2022r

Zapraszamy na turniej do Sokółki. Wszystkie informacje są poniżej:

1. Cel:
• Promocja Powiatu Sokólskiego
• Wyłonienie najlepszych zawodników
• Promocja tenisa stołowego w regionie
• Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności w warunkach
rywalizacji sportowej

 


2. Organizatorzy:
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce
• Sokólski Klub Tenisa Stołowego
• Starostwo Powiatowe w Sokółce

3. Termin i miejsce:
24.04.2022 r., hala sportowa w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2,
ul. Szkolna 2. Początek gier od godz. 9.00 zgodnie z kategoriami.

4. Kategorie:
• I kategoria – uczniowie klas 1-4 z podziałem na chłopców i dziewczęta – godz. 9.00
• II kategoria – uczniowie klas 5-8 z podziałem na chłopców i dziewczęta – godz. 9.00
• III kategoria – OPEN kobiet – godz. 10.30
• IV kategoria – OPEN mężczyzn do lat 60 – godz. 11.30
• V kategoria – OPEN mężczyzn powyżej lat 61 – godz. 11.30
• VI kategoria – OPEN DEBLE – wspólna dla wszystkich

5. System gier:
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZTS. Mecze do trzech wygranych setów. Organizator
zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek.

6. Nagrody:
a) Kategoria I, II, III
• Miejsca 1-3 – puchary i dyplomy
b) Kategoria IV
• Miejsca 1-6 – puchary i dyplomy
c) Kategoria V
• Miejsca 1-5 – puchary i dyplomy
d) Kategoria VI
• Miejsca 1-3

7. Wpisowe do turnieju:
• Kategoria I i II – bezpłatna
• Kategoria III, IV, V – 15 zł od osoby
• OPEN DEBLE – 5,00 zł od osoby

8. Postanowienia końcowe:
• Ewidentny zakaz palenia wyrobów tytoniowych w szatniach i wewnątrz budynku szkoły.
• Zgłoszenia do turnieju przyjmowane w dniu zawodów
• Puchary i dyplomy ufundowane przez Sokólski Klub Tenisa Stołowego, dzięki dotacji
otrzymanej z Powiatu Sokólskiego
• Zawodnicy startują zgodnie z daną kategorią, nie dotyczy kategorii VI
• Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy (koszulka i spodenki oraz halowe obuwie
sportowe).
• Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny
i organizator.
• Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez
gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione
w szatni.
• Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne
uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.