Turniej o Puchar Wójta Gminy Augustów (Białobrzegi, 9.04.2022)

XXV Turniej Tenisa Stołowego O Puchar Wójta Gminy Augustów Komunikat Organizacyjny Białobrzegi, 9 kwietnia 2022 roku

1. Organizatorzy:
- Urząd Gminy Augustów, UKS Białobrzegi, Szkoła Podstawowa w Białobrzegach

2. Cel imprezy:
- upowszechnianie sportu poprzez grę w tenisa stołowego, propagowanie sportowego
i zdrowego trybu życia, promocja Gminy Augustów

 

3. Termin i miejsce:
XXV Turniej Tenisa Stołowego O Puchar Wójta Gminy Augustów rozegrany będzie w formie jednego otwartego turnieju 9 kwietnia 2022r. (sobota) w sali sportowej SP w Białobrzegach

4. Program turnieju
- od. godz. 13.00 – przyjmowanie zgłoszeń
- od. godz. 13.30 – losowanie gier
- od. godz. 13.45 – początek gier

5. Kategorie
- OPEN (bez podziału na wiek i płeć)
- Weteran 60+ (bez podziału na wiek i płeć)

6. Warunki uczestnictwa
- wszyscy chętni do II ligi włącznie

7. System rozgrywania Turnieju:
- system pucharowy do dwóch przegranych meczy
- finał zamknięty, czyli gra o 3 miejsce z lewej strony
- rozstawienie zawodników na podstawie wyników z ostatniego turnieju

8. Nagrody
Kategoria OPEN
- za miejsca 1-6 pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe
Kategoria Weteran 60+
- za miejsca 1-3 pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe

9. Wpisowe
- dorośli – 10 zł- młodzież szkolna – 5 zł

10. Sprawy porządkowe:
- wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe na jasnej podeszwie,
- sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny Turnieju w porozumieniu z organizatorem
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt sportowy oraz rzeczy zostawione bez opieki
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków
- wszyscy przyjeżdżają na własny koszt
- dostępny będzie bezpłatny bufet (kawa, herbata, słodycze)

11. Osoby odpowiedzialne za organizację turnieju
- pan Zdzisław Omelianiuk – Sędzia Główny Turnieju,
- pan Artur Kuryło – Prezes UKS Białobrzegi, tel. 604 113 646
- pan Michał Bronakowski – zawodnik UKS Białobrzegi, tel. 694 802 114

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!